Atrakcje turystyczne

Białystok, stolica województwa Podlaskiego. Administracyjne, gospodarcze, naukowe i kulturalne centrum regionu. Miasto o wyjątkowym, wielokulturowym charakterze. Od wieków w zgodzie i poszanowaniu odmienności żyją tu Polacy, Białorusini, Rosjanie, Tatarzy. W okresie międzywojennym zamieszkiwane przez ok.70000 Żydów. Do najciekawszych zabytków należą: Pałac Branickich z zespołem ogrodów, Stary Kościół Farny, Ratusz na Rynku Kościuszki, Pałacyk Gościnny Branickich, Sobór Św. Mikołaja, Kamienice z XIX/XX wieku. W mieście wytyczono turystyczne szlaki tematyczne m.in.: Szlak Rodu Branickich, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego, Szlak Esperanto i wielu kultur. Z Białegostoku pochodzi wiele historycznych i współcześnie żyjących znanych osób: Ludwik Zamenhof, Ryszard Kaczorowski, Alfons Karny, Adam Woronowicz, Izabela Scorupco. W Białymstoku mieszka ok. 300 tys. mieszkańców. W niewielkiej odległości znajdują się przyrodnicze i historyczne atrakcje Białostoczyzny. Zapraszamy!

obraz 061

100_8981obraz 053obraz 070

 

 

 

 

 

Białostockie Bojary. Jedną z najstarszych części Białegostoku, której resztki możemy jeszcze dziś oglądać są Bojary. Nazwa ta wywodzi się od określenia ludności, która od XV wieku osiedlała się na tym terenie. Bojarowie w Wielkim Księstwie Litewskim byli stanem pośrednim pomiędzy szlachtą a włościanami. W 1749 roku Jan Klemens Branicki, lokując „Nowe Miasto”, włączył w granice Białegostoku część Bojar. Kolejne rozszerzenia granic miasta przeprowadzone zostały w latach 1877 i 1897. W ich wyniku całe Bojary – położone pomiędzy ulicami Warszawką, Sienkiewicza, Skorupską i torami kolei poleskiej – włączone zostały w przestrzeń miejską. Dzielnica ta była bezcennym świadectwem historii Białegostoku. Nadzwyczaj ciekawy jest w niej układ ulic- dawnych dróg. Jedna z nich – Skorupska, której jedynie fragment zachował się do dziś, w latach 1569-1795 pokrywała się z granicą pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim i Koroną. Ulica Kraszewskiego,której początków możemy doszukiwać się w 1514 roku, była historycznym traktem, wiodącym do bazyliańskiego klasztoru w Supraślu.

Supraśl. Niespełna 15 km od centrum Białegostoku leży urocze, spokojne miasteczko Supraśl. Od 1999 roku szczyci się statusem Uzdrowiska. Miasteczko oferuje turystom ciszę i świeże powietrze okraszone pięknymi zabytkami. Wśród nich Prawosławny Monaster Męski należący do najciekawszych zabytków Podlasia. W Pałacu Buchholtzów mieści się Liceum Sztuk Plastycznych. Bogate zbiory przezentowane są w Muzem Ikon. Urodę Supraśla doceniają plastycy i filmowcy. To tutaj powstawały zdjęcia do znanej wszystkim trylogii „ U Pana boga w ogródku” oraz serialu „Blondynka”. W Supraślu mają swoją siedzibę Teatr „Wierszalin” oraz Dyrekcja Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

F1000010

 

Tykocin. Blisko 600-letnie miasto Tykocin jest najstarszym i najpiękniejszym zespołem urbanistycznym historycznego Podlasia. W naszych czasach zyskał miano perły baroku. Wielki historyk profesor Stanisław Herbst w studium poświęconym polskiej urbanistyce nazwał kompozycję przestrzenną Tykocina dalekim tchnieniem Placu Świętego Piotra w Rzymie. Dziś Tykocin, jest znany na całym świecie. Corocznie odwiedza go ok. 80 000 turystów, zachwycając się jego niezwykłą historią i licznymi zabytkami. Do najciekawszych zaliczają się: Kościół Trójcy Przenajświętszej (1740-1750), Klasztor Bernardynów (1771-1790), Dworek Administratora (XVIII w.), Zamek z XVI w (obecnie w odbudowie), Wielka Synagoga (1642 r.), Dom Talmudyczny (XVIII), Alumnat (pocz. XVII w.),Pomnik Stefana Czarnieckiego (1761 -1763), Pomnik Orła Białego (1982 r.), Cmentarz żydowski (1522 r.)

DSCN1839

DSCN1841DSCN1840

DSCN1780

 

 

 

 

 

Szlak Tatarski -  www.szlaktatarski.plwww.kruszyniany.pl

DSCN1813

DSCN1811

DSCN1804

 

 

 

 

 

Biebrzawww.biebrza.org.pl

Zdjęcie 16668IMG_1246

 

 

 

 

 

Narewwww.npn.pl

Kraina otwartych okiennic – www.ciekawepodlasie.pl/szlaki_podlasia/3,Kraina_otwartych_okiennic.htm

100_5884100_5871

100

100_5858

 

Białowieża - www.bpn.com.pl

69
Zdjęcie 14495

 

 

Back to Top